Bence Varga

Arkitekt

Jag heter Bence Varga och är utbildad arkitekt med en magisterexamen.

Under de senaste åren har jag varit involverad i designprojekt av olika omfattning, från attefallshus till fristående hus och offentliga byggnader. Deltagandet i dessa olika processer har inte bara förfinat och fördjupat mina tekniska design- och visuella färdigheter utan också breddat min erfarenhet av Förhandsbesked och Bygglov.

My name is Bence Varga, and I am a qualified architect with a master’s degree.

In recent years I was involved in various scales of design projects, from summer houses to detached houses and public buildings. Participating in these diverse processes has not only refined and deepened my technical design and visual skills but also broadened my experience in ”Förhandsbesked” and ”Bygglov”.

Tävling

Tävling

Tävla och vinn ett gratis mäklararvode när du säljer med oss!


Klicka här för att komma till tävlingen