Samarbete

Vi stödjer Barncancerfonden

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Gör som vi, stöd Barncancerfonden. Tillsammans kan vi hålla cancer borta från barn!

Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos barn 1–14 år i Sverige. Men det finns hopp. Tack vare forskningen överlever 85 procent av de barn som insjuknar. Vi vill att alla barn ska överleva – därför är vi med i kampen mot barncancer.

Varje dag drabbas ett barn av cancer i Sverige. Framsteg inom barncancerforskningen gör att 85 % av barnen överlever. Men det räcker inte. Barncancerfonden finansierar forskning med målet att alla cancerdrabbade barn ska överleva – vi är stolta att vara en del av det.

Framsteg inom barncancerforskningen möjliggörs bland annat tack vare bidrag från engagerade företag. Vi är stolta över att vara med och bidra till Barncancerfondens mål att alla barn ska överleva barncancer och leva ett friskt liv.

Varje år drabbas runt 300 barn av cancer i Sverige. Tack vare forskning och effektivare behandlingsmetoder har utvecklingen gått framåt och idag överlever 85 procent. Men vi vill att alla barn som insjuknar i cancer ska överleva och kunna leva ett friskt liv. För att nå dit har vi bestämt oss för att vara med och stödja Barncancerfondens verksamhet – det är vi stolta över.

Ett urval av våra stolta samarbetspartners